СКАЧАТЬ ЭТО ВИДЕО ►

Видео

Искать сайты

"Візит Волкера і перспективи? Я далекий від думки, що це може найближчим часом реалізуватися. Сумніваюся, що зміни будуть внесені в Конституцію. Є закон про тимчасовий порядок самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей. Там прописані частини політичного врегулювання, але – на підставі відповідних законів. А коли вони будуть написані? Це прекрасно розуміє і Волкер, і Європа. І цей парламент навряд чи спроможний це зробити, бо іти на вибори, електоральні уподобання – це буде проблематично", – прогнозує експерт ГО «Слово і Діло», к.ф.н. Валентин Гладких.

"Тому візити Волкера – робочі візити для збору інформації, побачити своїми очима що відбувається і донести до тих, хто приймає рішення. Інше питання – розширення його повноважень".

"Але ми не вийшли ще далеко навіть і близько на фінішну пряму до того, щоб там з’явились миротворці. Ніяких казахів та білорусів там в принципі бути не може. Це принципово і неприйнятно. Якщо говоримо про миротворців на лінії розмежування, то може мова йти про перший крок з подальшим розширенням до російського кордону. Я би не переоцінював значення саме цього візиту".

"Насправді, Сполучені Штати не палають бажанням вступати безпосереднім учасником в процес врегулювання. Вони швидше виступають у ролі, і так себе і позиціонують, як своєрідного посередника, який з одного боку підштовхує сторони до взаєморозуміння, а з іншого може потім виступати у ролі гаранта виконання досягнутих домовленостей".

"І давайте не забувати, що питання миротворців буде вирішуватись не у Норманському форматі, не Мінських угод, а винятково ООН, де США присутні. Усвідомлюючи, що сценарій, який влаштує Україну не влаштує Росію, чи навпаки – Росія член Ради безпеки ООН і може накладати вето на будь-яке рішення – я далекий від думки, що тут ми просунулися".

"І у нас є питання аудитора НАБУ – хто цей щасливець? Якщо ми хочемо, щоб аудит НАБУ відбувся об’єктивно, ми маємо розуміти, що він таким не буде –він дуже буде залежати від суб’єкта, який цей аудит буде проводити".

Київ, Голос.UA, 21 травня 2018

--рус--

"Визит Волкера и перспективы? Я далек от мысли, что это может в ближайшее время реализоваться. Сомневаюсь, что изменения будут внесены в Конституцию. Есть закон о временном порядке самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Там прописаны части политического урегулирования, но – на основании соответствующих законов. А когда они будут написаны? Это прекрасно понимает и Волкер, и Европа. И этот парламент вряд ли способен это сделать, потому что идти на выборы – это будет проблематично", – прогнозирует эксперт ОО «Слово и Дело», к.ф.н. Валентин Гладких.

"Поэтому визиты Волкера – рабочие визиты для сбора информации, увидеть своими глазами что происходит и донести до тех, кто принимает решения. Другой вопрос – расширение его полномочий".

"Но мы не вышли еще далеко даже и близко на финишную прямую до того, чтобы там появились миротворцы. Никаких казахов и белорусов там в принципе быть не может. Это принципиально и неприемлемо. Если говорим о миротворцев на линии разграничения, то речь может идти о первом шаге с последующим расширением до российской границы. Я бы не переоценивал значение именно этого визита".

"На самом деле, Соединенные Штаты не горят желанием вступать непосредственным участником в процесс урегулирования. Они скорее выступают в роли своеобразного посредника, который, с одной стороны, подталкивает стороны к взаимопониманию, а с другой – может выступать в роли гаранта выполнения достигнутых договоренностей".

"И давайте не забывать, что вопрос миротворцев будет решаться не в Норманнскому формате, не Минских соглашений, а исключительно ООН, где США присутствуют. Осознавая, что сценарий, который устроит Украину не устроит Россию, или наоборот – Россия член Совета безопасности ООН и может наложить вето на любое решение – я далек от мысли, что здесь мы продвинулись".

"И у нас есть вопрос аудитора НАБУ – кто этот счастливец? Если мы хотим, чтобы аудит НАБУ состоялся объективно, мы должны понимать, что он таким не будет –он очень будет зависеть от субъекта, который этот аудит будет проводить".

Киев, Голос.UA, 21 мая 2018